Korkotukilainahakemus, uudisrakennushanke, Helsingin Länsisatamankatu, A-Kruunu Oy

HEL 2020-013070
More recent handlings
§ 151
This decisionmaker is no longer active

Lausunnon antaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle A-Kruunu Oy:n A-Kruunu Helsingin Länsisatamankatu uudisrakennushankkeen korkotukilainahakemuksesta

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti puoltaa A-Kruunu Oy:n A-Kruunu Helsingin Länsisatamankatu uudisrakennushankkeen korkotukilainahakemusta.

Päätöksen perustelut

A-Kruunu Oy on jättänyt korkotukilainahakemuksen A-Kruunu Helsingin Länsisatamankatu rakentamiseen Länsisatamaan.

Hankkeeseen tulee 47 vuokra-asuntoa tavanomaiseen asumiseen. Tontti vuokrataan Helsingin kaupungilta. Hankinta-arvo on yhteensä
4 285 €/asm².

Nykyisessä asuntomarkkinatilanteessa Helsingissä on tarvetta monipuoliselle, kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle. Hanke soveltuu kaupungin asuntokantaan ja markkinatilanteeseen, eikä hankkeen toteuttamiselle ole esteitä kaupungin näkökulmasta.

This decision was published on 01.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Veikko Hentilä, rakennusinsinööri, puhelin: 09 310 34174

veikko.hentila@hel.fi

Decisionmaker

Marjo Tapana
vs. yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakemus 25.11.2020 1)
2. Hakemus 25.11.2020, liite, ARA talousarvio
3. Hakemus 25.11.2020, liite, asemapiirustus 1)
4. Hakemus 25.11.2020, liite, asemapiirustus.2)pdf
5. Hakemus 25.11.2020, liite, hankeselostus 2)
6. Hakemus 25.11.2020, liite, hankeselostus
7. Hakemus 25.11.2020, liite, hankinta-arvoeroittely
8. Hakemus 25.11.2020, liite, julkisivu koilliseen
9. Hakemus 25.11.2020, liite, julkisivu luoteeseen
10. Hakemus 25.11.2020, liite, kaava alustava 17.6.2019 versio
11. Hakemus 25.11.2020, liite, pinta-alalaskelmat
12. Hakemus 25.11.2020, liite, pohjapiirustus 2.krs

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.