Henkilöstöltä perittävät kurssimaksut 1.1.2021 alkaen, suomenkielinen työväenopisto

HEL 2020-013210
More recent handlings
§ 5

Henkilöstöltä perittävät kurssimaksut 1.1.2021 alkaen, suomenkielinentyöväenopisto

Vapaan sivistystyön päällikkö

Päätös

Helsingin työväenopiston henkilöstölle myönnetään opiston kursseista alennuksia seuraavasti:

- Tietotekniikkakursseista ei kurssimaksua.

- Liikuntakursseista ei kurssimaksua.

- Muista kursseista kurssimaksu 12 euroa ja kurssikohtainen materiaalimaksu.

Alennukset koskevat seuraavia työväenopistossa työskenteleviä henkilöstöryhmiä:

- Työväenopiston kuukausipalkkaista opetus- ja suunnitteluhenkilöstöä.

- Opistosihteereitä ja opistoisäntiä sekä valo- ja äänisuunnittelijoita.

- Tuntiopettajia, joilla on työsopimuksessa työkauden aikana opetusta tai muuta työtä vähintään 24 tuntia.

- Opistosta eläkkeelle siirtyneitä niin kauan kuin heillä on voimassa oleva henkilöstökortti.

Lisäksi alennukset koskevat Helsingin työväenopiston opistolaisyhdistyksen hallituksen jäseniä.

Tuntiopettajat saavat osallistua ilmaiseksi tietotekniikkakursseille, vaikka heillä olisi opetusta vähemmän kuin 24 tuntia työkauden aikana.

Perumisehdot koskevat myös henkilöstöä.

Tämä päätös kumoaa johtavan rehtorin 20.12.2016 tekemän päätöksen §15.

Päätöksen perustelut

Työväenopiston henkilöstölle halutaan tarjota mahdollisuus osallistua opiston kursseille edullisesti. Lisäksi tietotekniikkakursseille ja liikuntakursseille osallistuminen on ilmaista, koska henkilöstöä halutaan kannustaa tietoteknisen osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseen ja ylläpitoon.

Henkilöstöalennusten periaatteista on tehty rehtorin päätös 20.12.2016 ja nyt ne päivitetään vastaamaan uutta organisaatio- ja henkilöstörakennetta sekä uutta kurssihinnastoa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 3.3.2020 tekemän päätöksen §39 mukaisesti rehtori päättää opistonsa henkilöstölle suunnatuista alennuksista.

This decision was published on 07.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anne Seppänen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 23385

anne.seppanen@hel.fi

Decisionmaker

Ville Ylikahri
vapaan sivistystyön päällikkö