Tasa-arvotoimikunta ja yhdenvertaisuustoimikunta, toimikuntien toimintamuodot ja yhteistyö seuraavalla valtuustokaudella

HEL 2020-013277
More recent handlings
Case 13. / 873 §

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntien yhteislausunto koskien toimikuntien toimintamuotoja ja keskinäistä yhteistyötä seuraavalla valtuustokaudella

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntien yhteislausunnon koskien toimikuntien toimintamuotoja ja keskinäistä yhteistyötä seuraavalla valtuustokaudella.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 24.6.2019 tasa-arvotoimikunnan ja yhdenvertaisuustoimikunnan asettamispäätökset kaudelle 2019-2021. Asettamispäätösten mukaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnissa selvitetään vuoden 2020 loppuun mennessä, millaisilla edellytyksillä nykyisten toimikuntien toimintamuotoja ja keskinäistä yhteistyötä voidaan kehittää seuraavalla valtuustokaudella. Tähän liittyy mm. sen tarkastelu, voitaisiinko toimikuntien työtä integroida entistä tiiviimmin toisiinsa.

Toimikunnat käsittelivät toimeksiantoa yhteisessä tapaamisessaan 24.9., jossa ne keskustelivat erilaisista vaihtoehdoista toimikuntien toimintamuodoiksi, työn kehittämiseksi ja yhteistyön tiivistämiseksi. Keskustelujen pohjalta toimikuntien jäsenet totesivat yksimielisesti, ettei toimikuntien yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi ole kestävä ratkaisu yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi kaupungissa, koska seurattavien asioiden kenttä laajenisi liikaa.

Toimikunnat pitivät nykyistä toimintamuotoa luontevana, mutta korostivat, että vaikuttamismahdollisuuksia kaupungin päätöksentekoon pitää kehittää, jotta toimikunnat voivat oma-aloitteisesti tuoda tärkeinä pitämiään asioita esille. Toimikuntien jäsenet kokivat myös erittäin tärkeäksi tiivistää yhteistyötä toimialojen kanssa.

Keskustelujen perusteella toimikuntien esittelijät laativat lausuntoehdotuksen, jota käsiteltiin toimikuntien omissa kokouksissa lokakuussa. Lopullinen lausunto hyväksyttiin toimikuntien marraskuun kokouksissa.

Close

This decision was published on 23.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Nitin Sood, suunnittelija, puhelin: 09-310 36063

nitin.sood@hel.fi

Tuija Mustajärvi, suunnittelija, puhelin: 09-310 36229

tuija.mustajarvi@hel.fi