Kokoonpano, ohjausryhmä, yleisten kirjastojen konsortio, toimikausi 2021 - 2022

HEL 2020-013283
More recent handlings
§ 23

Yleisten kirjastojen konsortion ohjausryhmän nimittäminen kaudeksi 2021-2022

Kirjastopalvelujen johtaja

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti nimittää yleisten kirjastojen konsortion ohjausryhmän vuosille 2021-2022.

Ohjausryhmän tehtävänä on mm.

  • nimittää asiantuntijaryhmiä ja seurata niiden toimintaa
  • linjata, arvioida ja seurata yhteistyön toiminnan sisältöä, taloudellisuutta ja tuloksellisuutta sekä yhteisten hankkeiden toteutumista
  • vastata yleisten kirjaston yhteistyön kehittämisestä
  • vastata toiminnan kehittämisestä ja yleisten kirjastojen yhteisten hankehakemuksien valmistelusta ja laadinnasta.

Kirjastopalvelujen johtaja päätti kutsua ja nimetä ohjausryhmän puheenjohtajaksi yhteisten palvelujen päällikkö Virva Nousiainen-Hiiren Helsingin kaupunginkirjastosta sekä jäseniksi ja varajäseniksi liitteessä mainitut henkilöt (liite 1).

Ohjausryhmän sihteerinä toimii suunnittelija Marja Hjelt, Helsingin kaupunginkirjaston Yleisten kirjastojen konsortio -toiminnasta.

Ohjausryhmään nimettyjen ja kutsuttujen henkilöiden valinnassa on huomioitu kielellinen ja maantieteellinen edustus. Helsingin kaupunginkirjasto huolehtii tämän päätöksen saattamisesta tiedoksi ohjausryhmään nimetyille henkilöille.

Ohjausryhmä voi kuulla tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.

Yhteistyöhanke ei maksa toimintaan erillisiä palkkioita. Konsortion jäsenkirjasto vastaa itsenäisesti ohjausryhmän toimintaan osallistuvan edustajansa kuluista, kuten palkasta, päivärahoista sekä matka- ja majoituskuluista.

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Päätöksen perustelut

Yleisten kirjastojen yhteistyösopimuksen mukaisesti Helsingin kaupunginkirjaston kirjastopalvelujen johtaja nimittää ohjausryhmän jäsenet ja näille varajäsenet sekä puheenjohtajan.

This decision was published on 07.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marja Hjelt, suunnittelija, puhelin: 09 310 85461

marja.hjelt@hel.fi

Decisionmaker

Katri Vänttinen
kirjastopalvelujen johtaja