Ohje, KVTES:n ja TS:n järjestelyerät vuonna 2021

HEL 2020-013291
More recent handlings
§ 50

2021 Järjestelyerän (JE) toteuttaminen Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) soveltamispiireissä

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti ohjeen antamisesta järjestelyerän toteuttamisesta KVTES:n ja TS:n soveltamispiireissä.

Päätöksen perustelut

Valtakunnallisesti on sovittu 1.4.2021 käytettävästä paikallisesta järjestelyerästä, jonka jakamisen päälinjoista on neuvoteltu henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa KVTES:n ja TS:n osalta.

Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan menettelytavoista ja periaatteista, joita tällä järjestelyeräkierroksella sovelletaan Helsingissä.

This decision was published on 03.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Juha Rosvall, johtava palkitsemisen asiantuntija, puhelin: 09 310 29143

juha.rosvall@hel.fi

Leena Sandgren, palkitsemisen päällikkö, puhelin: 09 310 20595

leena.sandgren@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja