Palkkaedut koulutuksen ajalta, työvoimapula-ammattiin pätevöityminen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2020-013343
More recent handlings
§ 51

Palkkaetujen myöntäminen koulutuksen ajalta työvoimapula-ammattiin pätevöitymistä varten kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla päiväkodeissa työskenteleville henkilöille, jotka opiskelevat Helsingin yliopistossa varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuteen tähtääviä 75 opintopisteen opintoja, jotka koostuvat varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista (60 op) ja varhaiskasvatuksen opettajan harjoitteluista (15 op), voidaan maksaa lähiopiskelua sekä kenttäharjoittelua varten myönnetyn työvapaan ajalta täydet palkkaedut enintään 25 päivän ajalta toimialan talous-arvion puitteissa seuraavin edellytyksin:

Henkilön tulee sitoutua maksamaan kaupungille takaisin saamansa työvapaa-ajan palkkaedut, jos hän ei kelpoisuuden suorittamisen jälkeen omasta syystään työskentele varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä tai jos hän omasta syystään eroaa tai erotetaan kaupungin palveluksesta takaisinmaksuehdon ollessa voimassa. Takaisinmaksuehto on voimassa koulutuksen aikana ja kaksi vuotta siitä, kun henkilö on suorittanut kelpoisuuden.

Henkilöstöjohtaja päätti, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla varhaiskasvatuksen opettajana työskenteleville henkilöille, jotka opiskelevat yliopistossa pätevöityäkseen varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi, voidaan maksaa opintoja varten myönnetyn työvapaan ajalta täydet palkkaedut enintään 80 päivän ajalta toimialan talousarvion puitteissa seuraavin edellytyksin: Henkilö on työskennellyt Helsingin kaupungin palveluksessa ennen työvapaan alkamista yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta. Henkilö sitoutuu maksamaan kaupungille takaisin saamansa työvapaa-ajan palkkaedut, jos hän ei kelpoisuuden saavuttamisen jälkeen omasta syystään työskentele varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävässä tai jos hän omasta syystään eroaa tai erotetaan kaupungin palveluksesta takaisinmaksuehdon ollessa voimassa. Takaisinmaksuehto on voimassa koulutuksen aikana sekä kaksi vuotta siitä, kun henkilö on suorittanut kelpoisuuden. Kahden vuoden työskentely varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävässä tulee olla yhtäjaksoista, ja se tulee aloittaa heti, kun henkilö on valmistunut.

Päätöksen perustelut

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta toteuttaa pilottikoulutuksen (75 op.), joka on suunnattu pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien päiväkodeissa työskenteleville kasvatustieteen kandidaateille ja kasvatustieteen maistereille, joilla ei ole varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta. Koulutus tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajaksi ja se koostuu varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista (60 op) sekä varhaiskasvatuksen opettajan harjoitteluista (15op). Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua ja oppimistehtäviä sekä työpaikoilla tehtäviä oppimistehtäviä. Koulutus alkaa marraskuussa 2020 ja kestää toukokuuhun 2022. Koulutukseen on hyväksytty 20 Helsingin kaupungin palveluksessa olevaa työntekijää.

Helsingissä on pula kelpoisista varhaiskasvatuksen erityisopettajista. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävään voi pätevöityä suorittamalla yliopistossa erilliset erityisopettajan opinnot (noin 60 - 85 op.) tai suorittamalla varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot osana kasvatustieteen maisteriopintoja. Varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi pätevöitymistä koskeva päätös tulee voimaan 1.1.2021 ja on voimassa toistaiseksi.

This decision was published on 03.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 86281

kirsti.tanttu@hel.fi

Matti Heiskanen, Johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 27923

matti.heiskanen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja