Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittäminen 2021-2022, opetus- ja kulttuuriministeriö

HEL 2020-013387
More recent handlings
§ 6

Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittäminen 2021-2022, opetus- ja kulttuuriministeriö

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetuksen johtaja päätti hakea tehostetun ohjauksen kehittämiseen Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta 350 000 euroa ajalle 1.8.2021 – 31.12.2022. Omarahoitusosuus on 20 % eli 87 500 euroa. Tehostettua ohjausta kehitetään seitsemässä suomenkielisessä ja yhdessä ruotsinkielisessä kaupungin peruskoulussa. Hakemus ja hakutiedote ovat liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa pedagoginen asiantuntija Antti Värtön toimimaan asiointiroolissa edellä mainitun valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti haettavaksi valtion erityisavustuksia koskevan haun opinto-ohjauksen kehittämisohjelman tavoitteita perusopetuksen alalla tukeville alueellisille kehittämis- ja yhteistyöhankkeille. Haku on osa Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa. Avustusta voidaan myöntää vähintään neljän opetuksen järjestäjän muodostamien alueellisten kehittämisverkostojen yhteistoimintaan tai yhden opetuksen järjestäjän toimintana tilanteessa, jolloin kunnan oppilasmäärä on vähintään 20 000 oppilasta vuosiluokilla 1-9. Helsingin kaupungilla on noin 45 000 oppilasta vuosiluokilla 1.-9.

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä peruskouluille tulee velvollisuus järjestää tehostettua henkilökohtaista opinto-ohjausta. Hankkeen myötä neljä koordinaattoria kokeilevat ja kehittävät erilaisia tapoja toteuttaa tehostettua ohjausta eri kouluissa. Osana kokeilua tehostetun ohjauksen kehittäjät toimivat myös alueellisen opinto-ohjauksen verkoston koordinaattoreina ja kehittävät yhteistyön malleja perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten välille.

Ruotsinkielisessä peruskoulussa pilotoidaan työelämäpainotteista perusopetusta (TEPPO). Työelämäpainotteista perusopetusta on toteutettu lukuvuonna 2019 – 20 kolmessa ja lukuvuonna 2020 – 21 neljässä helsinkiläisessä peruskoulussa. Työelämäpainotteiseen perusopetukseen valitut oppilaat pysyvät omassa koulussa ja luokassaan, mutta he voivat osallistua useampaan työelämään tutustumiseen vuodessa. Aiemmin TEPPO-opetusta ei ole kokeiltu ruotsinkielisessä peruskoulussa.

This decision was published on 27.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Antti Värtö, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 88047

antti.varto@hel.fi

Tiina Vanhala, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 26222

tiina.vanhala@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Hakemus OKM perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämiseen tammi 21
2. Hakuilmoitus OKM erityisavustus perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämiseen

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.