Opetussuunnitelma, kielirikasteisen koulujen suomi-englanti -opetus, Lauttasaaren ala-asteen koulu ja Kannelmäen peruskoulu

HEL 2020-013448
More recent handlings
§ 40

Lauttasaaren ala-asteen ja Kannelmäen peruskoulun opetussuunnitelmamuutos, kielirikasteinen opetus

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä Lauttasaaren ala-asteen ja Kannelmäen peruskoulun opetussuunnitelmamuutokset 1.8.2021 alkaen koulun johtokunnan esityksen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja

12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57).

Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline ja sitä muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Nyt päätettävät opetussuunnitelmatarkennukset koskevat suppeampaa kaksikielistä opetusta eli kielirikasteista opetusta.

Lauttasaaren ala-asteen johtokunta on esittänyt tarkennuksia koskien kielirikasteisen opetuksen järjestämistä ja tavoitteita. Kannelmäen peruskoulun johtokunta on esittänyt muutoksen, jonka myötä kielirikasteinen opetus on osa jokaisen Kannelmäen peruskoulussa aloittavan oppilaan opetusta sen sijaan, että kielirikasteista opetusta annetaan vain niille oppilaille, jotka ilmoittautuvat kielirikasteiseen opetukseen.

This decision was published on 30.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 23444

satu.koistinen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Pöytäkirjanote_Lauttasaaren aa_opetussuunnitelma_kielirikasteinen opetusdocx
2. OPS-tarkennukset_kielirikasteinen su-en_yhteinen osa_Lauttasaaren ala-asteen koulu
3. Pöytäkirjanote 47§_Kannelmäen peruskoulun johtokunta

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.