Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma vuonna 2021, tarkastuslautakunta ja tarkastusvirasto

HEL 2020-013546
More recent handlings
Case 6. / 64 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 2-2021

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja
-viraston vuoden 2021 toisen talousarvion toteutumisennusteen.

Lisäksi lautakunta päätti todeta, ettei ennuste anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Käyttötalouden talousarvion ennustetaan alittuvan noin 60 000 eurolla. Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutumista edistetään jatkamalla laajamittaista etätyöskentelyä ja sähköisten sovellusten käyttöä arviointi- ja tarkastustoiminnassa. Käyttötalouden ja tavoitteiden tarkemmat ennustetiedot ovat liitteessä 1.

Ennusteiden laadinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen antamia vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeita. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan kolme kertaa vuoden 2021 aikana. Toteutumisennuste on saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta Kanslian taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Close

Tarkastuslautakunta 11.05.2021 § 45

19.01.2021 Ehdotuksen mukaan

15.12.2020 Ehdotuksen mukaan

Close

This decision was published on 23.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Hanna Kurki, kaupunkitarkastaja, puhelin: +358931036476

hanna.k.kurki@hel.fi