Lahjoitus, valmentajapalkkatuki, Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia

HEL 2020-014016
More recent handlings
§ 226

Valmentajapalkkatuki Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemialta, Pukinmäenkaaren peruskoulu

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti, että Pukinmäenkaaren peruskoulu saa ottaa vastaan Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian myöntämän 2 500 euron valmentajapalkkatuen liikuntakerhojen järjestämiseksi
liikuntalinjan oppilaille.

Tuki kirjataan koulun tuloksi koulukohtaisella 21-päättyvällä sisäisellä tilauksella ja ao summa lisätään koulun käyttömenoihin. Tuen käytöstä ja raportoinnista vastaa koulun rehtori.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtajan 17.7.2017 § 56 tekemän päätöksen mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää lahjoituksen vastaanottamisesta palvelukokonaisuuden osalta, mikäli lahjoitus on arvoltaan enintään 30 000 euroa.

Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia on myöntänyt 2 500 euron valmentajapalkkatuen aamuisin pidettävien liikuntakerhojen järjestämiseksi liikuntalinjan 7-9 –luokan oppilaille.

This decision was published on 18.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anneli Hankala, controller, puhelin: 09 310 23039

anneli.hankala@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Urheiluakatemioiden yläkoulujen valmentajapalkkauksen tukipäätökset 2020-2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.