Lahjoitus, käyttämättömät kirjat, Suomen Pietarin konsulaatti, Petroskoin-toimipiste

HEL 2020-014019
More recent handlings
§ 232

Kirjalahjoitus Suomen Pietarin-pääkonsulaatin Petroskoin toimipisteelle

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti lahjoittaa kasvatuksen ja koulutuksen perusopetuksen yksiköistä käytöstä poistettuja oppikirjoja Suomen Pietarin-pääkonsulaatin Petroskoin toimipisteelle. Lahjoituksella ei ole taloudellista arvoa.

Päätöksen perustelut

Suomen Pietarin-pääkonsulaatin Petroskoin toimipiste tiedusteli mahdollisuutta saada lahjoituksena opetussuunnitelmauudistuksen myötä vanhaksi jäänyttä opetusmateriaalia. Venäjän Karjalan puolella on suomea opettavia kouluja, joilla olisi tarve materiaalille. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tiedusteli kouluilta käytöstä poistettuja oppikirjoja.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen 27.8.2019 § 296 mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää irtaimen omaisuuden luovuttamisesta kun arvo on enintään 10.000 euroa.

This decision was published on 22.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Elina Hurmekoski, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 86343

elina.hurmekoski@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Konsulaatin lahjoituskysely
2. Kysely kouluilta

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.