Määrärahojen siirto ja ylitysoikeus, vuoden 2021 talousarvio, käyttämättä jääneet määrärahat vuodelta 2020, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2021-000057
More recent handlings
§ 9

Vuoden 2020 investointimäärärahojen uudelleenkohdentaminen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti siirtää irtaimen omaisuuden määrärahoja 10 000 euroa vuoden 2020 talousarviossa talousarviokohdalta Muut hankinnat (8050402) käytettäväksi talousarviokohdalta Tietotekniikkahankinnat (8050401).

Päätöksen perustelut

Talousarviossa vuoden 2020 investointeihin varattiin 7 346 000 euroa. Määrärahat jakaantuivat tietotekniikkahankintoihin 3 431 000 euroa ja muun irtaimen omaisuuden perushankintoihin 3 915 000 euroa.

Irtaimen määrärahan ylitysoikeus vuodelle 2020 eli vuodelta 2019 käyttämättä jääneet määrärahat olivat yhteensä 2 306 000 euroa. Määrärahat jakaantuivat tietotekniikkahankintoihin 206 000 euroa ja muun irtaimen omaisuuden perushankintoihin 2 100 000 euroa.

Tietotekniikkahankintoihin kului määrärahoja vuonna 2020 hieman suunniteltua enemmän. Kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunta on oikeuttanut (päätöksessään 19/17.12.2019 § 199/Asia 3) toimialajohtajan päättämään investointimäärärahojen kohdentamisesta.

This decision was published on 15.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja