Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla oikeus toteuttaa hankintoja tilaomaisuusyksikön päällikön vastuulla

HEL 2021-000147
More recent handlings
§ 2

Työnjohdollinen määräys koskien kaupunkiympäristön toimialan eräiden henkilöiden oikeutta toteuttaa hankintoja tilaomaisuusyksikön päällikön vastuulla

Yksikön päällikkö

Päätös

Tilat-palvelun Tilaomaisuusyksikön päällikkö päätti, että jäljempänä mainituilla työsuhteessa olevilla henkilöillä on oikeus yksikön päällikön vastuulla toteuttaa hankintoja, edellyttäen että

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen

- jos kyseessä on investointimäärärahalla toteutettava hankinta, kyseisestä hankinnasta on tehty tarveselvitys ja sitä varten on olemassa hanke, jolle on varattu määräraha

- jos kyseessä on kunnossapitokorjaus, tulee hankinnan sisältyä kunnossapitobudjettiin

- hankinnan toteutuksessa noudatetaan toimialan omia ohjeita hankin-noista, hankintalainsäädäntöä, hallintosääntöä, talousarvion noudat-tamisohjeita ja harmaan talouden torjuntaohjetta

- toteutettavan hankinnan arvo ei ylitä jäljempänä henkilön kohdalla mainittua euromäärää (arvonlisäveroton arvo)

- hankinta ei edellytä päätöstä tarjouskilpailun ratkaisemisesta

**********

Hankinnat on dokumentoitava tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tämä työnjohdollinen määräys on voimassa 1.1.2021 alkaen 31.12.2021 saakka.

This decision was published on 11.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31851

pasi.lonnberg@hel.fi

Decisionmaker

Pasi Lönnberg
yksikön päällikkö