Nordjobb-työntekijöiden palkan korvaaminen 2021 toimialoille ja virastoille

HEL 2021-000173
More recent handlings
§ 5

Nordjobb-kesätyöntekijöiden palkan korvaaminen toimialoille ja virastoille vuonna 2021

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti myöntää vuodelle 2021 varatuista nuorten kesätyöntekijöiden määrärahoista käytettäväksi Nordjobb-työntekijöiden palkkaamiseen kesätöihin seuraavasti:

Kaupunginkanslia, Viestintäosasto, Helsinki-info 8 130 euroa (2,5 palkkakuukautta)

- toimintoalue 189818, kaupunginkanslia

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Svenska servicehelheten / ruotsinkieliset palvelut 35 370 euroa (12,5 palkkakuukautta) sekä ruotsinkieliset palvelut, Sakkunnig- och kontorstjänster 5 330 euroa (2,5 palkkakuukautta)

- toimintoalue 181450, ruotsinkieliset palvelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kulttuurikeskukset, Savoy-teatteri / Espan lava 15 610 euroa (5 palkkakuukautta ilman ilta-, viikonloppu- ja kokemuslisiä)

- toimintoalue 182910 kulttuuri

Sosiaali- ja terveystoimiala

Kivelän seniorikeskus, osasto 4 (arviointi- ja kuntoutus) 6 350 euroa (2,5 palkkakuukautta)

Kivelän seniorikeskus, osasto 22 (hoiva-osasto) 7 620 euroa (3 palkkakuukautta)

Kivelän seniorikeskus, päivätoimintayksikkö Solstrålen 10 160 euroa (4 palkkakuukautta)

Koskelan seniorikeskus, yksikkö C 5 15 060 euroa (6 palkkakuukautta)

Myllypuron seniorikeskus 12 260 euroa (5 palkkakuukautta)

- toimintoalue 183912, sairaala, kuntoutus ja hoiva

Kustannukset ovat yhteensä 115 890 euroa sisältäen palkan, sivukulut ja lomarahan.

Kustannukset maksetaan kaupunginkanslian tililtä 404100 1836300003. Kuusinumeroinen toimintoalue tulee lisätä tiliöintiin mukaan.

Toimialojen tulee käyttää Hijat -järjestelmässä palvelussuhdelajikoodia TMX, jolloin palkka maksetaan automaattisesti oikealta tililtä.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian henkilöstöosaston määrärahoihin on varattu 1,05 miljoonan euron määräraha 16−17-vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkaamiseen kaupungille kesäksi 2021. Määrärahaa kesätyöntekijöiden palkkaamiseksi myönnetään vain kaupungin toimialoille ja virastoille, ei liikelaitoksille.

16−17-vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkaamiseen myönnetään määrärahaa 872 800 euroa ja erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien 16−20-vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkaamiseen 61 130 euroa. Nordjobb-kesätyöntekijöiden palkkaamiseen määrärahaa jäi käytettäväksi 116 070 euroa.

Hakemuksia tuli yhteensä yhdeksän neljältä toimialta ja virastolta. Nordjobb-kesätyöntekijöitä voidaan palkata neljän toimialan kohteisiin 115 890 euron edestä eli yhteensä noin 19 työntekijää. Varatusta määrärahasta jää käyttämättä 180 euroa.

This decision was published on 15.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Emmi Korvola, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 36593

emmi.korvola@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja