Rahoituksen myöntäminen toimialoille ja virastoille 16-17 vuotta kalenterivuoden aikana täyttävien kesätyöntekijöiden palkkakustannuksiin kesälle 2021

HEL 2021-000201
More recent handlings
§ 4

Rahoituksen myöntäminen toimialoille ja virastoille 16−17-vuotiaiden palkkakustannuksiin kesälle 2021

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti myöntää vuodelle 2021 varatuista määrärahoista käytettäväksi 16−17-vuotiaiden nuorten palkkaamiseen kesätöihin seuraavat summat:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, 188 200 euroa sekä erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien 16−20-vuotiaiden palkkaamiseen
13 010 euroa.

- toimintoalue 181410, varhaiskasvatus ja esiopetus
- toimintoalue 181450, ruotsinkieliset palvelut
- toimintoalue 181480, hallinto- ja tukipalvelut

Kaupunginkanslia, 10 590 euroa

- toimintoalue 189818, kaupunginkanslia

Kaupunkiympäristön toimiala, 21 180 euroa sekä erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien 16−20-vuotiaiden palkkaamiseen 2 600 euroa

- toimintoalue 182810, maankäyttö ja kaupunkirakenne
- toimintoalue 182820, rakennukset ja yleiset alueet
- toimintoalue 182830, palvelut ja luvat
- toimintoalue 182880, hallinto- ja tukipalvelut
- toimintoalue 182890, tekniset

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, 352 880 euroa sekä erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien 16−20-vuotiaiden palkkaamiseen 14 310 euroa

- toimintoalue 182910, kulttuuri
- toimintoalue 182930, nuoriso

Pelastuslaitos, 17 650 euroa

- toimintoalue 189870, pelastuslaitos

Sosiaali- ja terveystoimiala, 282 300 euroa sekä erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien 16−20-vuotiaiden palkkaamiseen 31 210 euroa

- toimintoalue 183910, perhe- ja sosiaalipalvelut
- toimintoalue 183911, terveys- ja päihdepalvelut
- toimintoalue 183912, sairaala, kuntoutus ja hoiva

Kustannukset ovat yhteensä 933 930 euroa sisältäen palkat, sivukulut ja lomarahan.

Kustannukset maksetaan kaupunginkanslian tililtä 404100
1836300003. Kuusinumeroinen toimintoalue tulee lisätä tiliöintiin mukaan. Toimialojen ja virastojen tulee käyttää Hijat-järjestelmässä palvelussuhdelajikoodia TMX, jolloin palkka maksetaan automaattisesti oikealta tililtä.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto on varannut 1,05 miljoonan euron määrärahan 16−17-vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkaamiseen toimialoille ja virastoille kesäksi 2021.

Määrärahaa kesätyöntekijöiden palkkaamiseen myönnetään vain kaupungin toimialoille ja virastoille, ei liikelaitoksille. Kohderyhmänä ovat 16 ja 17 vuotta kalenterivuoden aikana täyttävät, peruskoulun suorittaneet nuoret. Lisäksi määrärahasta on varattu kiintiö Nordjobb-kesätyöntekijöille sekä erityistä tukea työllistymiseen tarvitseville 16−20-vuotiaille.

Rahoitushakemuksia tuli kuudelta toimialta ja virastolta. 933 930 euron suuruisella rahoituksella on tarkoitus palkata yhteensä noin 846 kesätyöntekijää, joista noin 52 on erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevia 16−20-vuotiaita.

Nordjobb-kesätyöntekijöiden palkkaamiseen jää käytettäväksi 116 070 euroa.

This decision was published on 13.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Emmi Korvola, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 36593

emmi.korvola@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja