Hankerahoitus, Kankarepuiston peruskoulu, Mahis-projekti, Nuorten Akatemia

HEL 2021-000270
More recent handlings
§ 8

Hankerahoitus, Kankarepuiston peruskoulu, Mahis-projekti, Nuorten Akatemia

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti, että Kankarepuiston peruskoulu saa ottaa vastaan Nuorten Akatemian myöntämän 1 000 euron
tuen nuorten vapaa-ajan ryhmätoiminnan kehittämiseksi.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan 16.6.2020 § 81 tekemän päätöksen mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää lahjoituksen vastaanottamisesta palvelukokonaisuuden osalta, mikäli lahjoitus on arvoltaan enintään 30 000 euroa.

Nuorten Akatemia on myöntänyt Mahis-projektille 1 000 euron tuen (ks. liite 1, Mahis -tukipäätös ).

This decision was published on 05.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anneli Hankala, controller, puhelin: 09 310 23039

anneli.hankala@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja