Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetusalue 6, kaakkoinen suurpiiri, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2021

HEL 2021-000416
§ 13

Leikkipuisto- ja koululaisten iltapäivätoiminta alue 6, toimipisteiden määräaikainen sulkeminen 14.5.2021

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 6

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 6 päätti sulkea määräaikaisesti seuraavat toimipisteet:

Toimipiste
Suljettu
Perustelu
Leikkipuisto Hilleri
14.5.2021
vähäinen asiakasmäärä
Leikkipuisto Kiiltotähti
14.5.2021
vähäinen asiakasmäärä
Leikkipuisto Orava
14.5.2021
vähäinen asiakasmäärä
Leikkipuisto Roihuvuori
14.5.2021
vähäinen asiakasmäärä
Leikkipuisto Rudolf
14.5.2021
vähäinen asiakasmäärä
Leikkipuisto Tuorinniemi
14.5.2021
vähäinen asiakasmäärä

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

This decision was published on 07.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marjatta Isotupa, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 29178

marjatta.isotupa@hel.fi

Decisionmaker

Sanna Haapanen
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 6