Lainan myöntäminen, jalkapallonurmi, Saharan jalkapallokenttä, Helsinki Stadion Management Oy (HSM Oy)

HEL 2021-000602
More recent handlings
Case 11. / 59 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Management Oy:n Töölön pallokenttäalueella sijaitsevan Pallokenttä 5:n tekonurmipintaisen jalkapallokentän uusimista koskevasta lainahakemuksesta

Culture and Leisure Committee

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Management Oy:n lainahakemuksesta, joka koskee Töölön pallokenttäalueelta yhtiölle vuokratun Pallokenttä 5:n (ent. Sahara-kenttä) tekonurmipintaisen jalkapallokentän pinnoitteen uusimista:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 80 000 euron lainan myöntämistä Helsinki Stadion Management Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kymmenen (10) vuoden laina-ajalla käytettäväksi osarahoituksena Töölön pallokenttäalueelta yhtiölle vuokratun Pallokenttä 5:n (ent. Sahara) lämmitettävän tekonurmikentän pinnoitteen uusimisen toteuttamiseksi.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingin alueen jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti ja lajin kehitystä rajaavana tekijänä on ollut etenkin ympärivuotiseen käyttöön soveltuvien jalkapallokenttien vähäisyys. Jalkapallotoiminnan edellytysten merkittävä parantaminen kaupungin puolelta ei ole toteutettavissa lähivuosien taloussuunnitelmakausien aikana.

Liikuntatoimen kannalta esitetty tekonurmikentän uusimishanke on yhtiön jalkapallotoiminnan kannalta ajankohtainen ja näin ollen kaupungin lainan myöntäminen hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukainen. Helsinki Stadion Management Oy:llä on kyseistä kenttäaluetta koskeva maa-alueen vuokrasopimus voimassa 31.5.2028 saakka. Yhtiön ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan välillä on valmisteltavana maa-alueen vuokrauksen jatkaminen 31.7.2036 saakka.

Helsinki Stadion Management Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan noin 200 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 80 000 euron (alv. 0 %) lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omarahoituksella 120 000 euroa.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsinki Stadion Management (HSM) Oy on hakenut Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 80 000 euron suuruista lainaa Töölön Pallokenttä 5 tekonurmimaton uudistamista varten. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus.

Töölön pallokenttäalueella sijaitsevan Pallokenttä 5 (ent. Sahara) on vuokrattuna HSM Oy:lle 31.5.2028 saakka. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee maa-alueen vuokrasopimuksen pidentämistä 31.7.2036 saakka tässä samassa 27.4.2021 pidettävässä kokouksessa. Helsinki Stadion Management Oy:lle on vuokrattu Töölöstä myös Pallokenttä 7 jalkapallotoimintaa varten.

HSM Oy:n toimittaman hankesuunnitelman mukaan tekonurmimaton uudistamisen kokonaiskustannukset ovat 200 000 euroa (alv. 0 %). Hanke on tarkoitus rahoittaa kaupungin lainalla (80 000 euroa) sekä yhtiön omilla varoilla (120 000 euroa).

Helsingin Jalkapalloklubi on pääkaupungissa toimiva merkittävä urheiluseura, jossa jalkapalloa harrastaa säännöllisesti noin 3 500 lasta ja nuorta. HJK tarjoaa jalkapallon harrastusmahdollisuuksia kouluikäisten iltapäiväkerhoista aina naisten ja miesten pääsarjatasoille asti sekä erityisryhmille.

Töölön Pallokenttä 5:n uudistamishanke takaa osaltaan Etelä-Helsingin jalkapallon harrastamismahdollisuuksien säilymisen tuleville vuosille. Täten se tukee kaupungin liikuntastrategian toteutumista, ja on myös kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke.

Close

This decision was published on 05.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Ask for more info

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Attachments

1. Hakemus 12.1.2021
2. Hankekuvaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.