Vuokraus, tilavuokra, Tyynenmerenkatu 1, Jätkäsaaren kirjastotila, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kirjastopalvelukokonaisuus

HEL 2021-000758
More recent handlings
§ 5

Tarvepäätös tilan vuokraamisesta ja sosiaalitilan muutostöistä, Jätkäsaaren kirjasto, Tyynenmerenkatu 1

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä liitteenä olevan Jätkäsaaren kirjaston ja sosiaalitilan vuokraamiseen sekä sosiaalitilojen muutostöihin liittyvän tarveselvityksen.

Päätöksen perustelut

Jätkäsaaren kirjasto on toiminut tähän asti Jätkäsaaren infokeskuksessa, joka on ollut kaupunginkanslian vuokraama tila. Jätkäsaaren rakentaminen on edennyt jo pitkälle, eikä kanslialla ole enää tarvetta varsinaiselle infokeskukselle alueella. Kirjaston säilyminen alueella on kuitenkin tärkeää, joten tilan siirtäminen kokonaisuudessaan kirjastokäyttöön on perusteltua. Kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian välinen vuokrasopimus on tarkoitus päättää ja vuokrata tila kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle alkuvuodesta 2021.

Kirjastotilan pinta-ala on 271 m². Tilassa tällä hetkellä oleva, kaupunginkanslian omistama noin 40 m² pienoismalli Jätkäsaaresta ja sen lähialueista tullaan pienentämään niin, että se vie jatkossa noin 15 m² alan. Pienoismallin viemästä alueesta tullaan tekemään erillinen vuokrasopimus kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunginkanslian välille, jolloin varsinaisessa kirjastokäytössä on noin 256 m².

Jätkäsaaren kirjastossa työskentelee 2-4 henkilöä päivittäin. Tällä hetkellä työntekijöillä ei ole käytössä sosiaalitiloja, mihin muun muassa työsuojelu on puuttunut. Sopimustilanteen muutoksen yhteydessä samassa kiinteistössä sijaitseva 42 m² neuvottelutila vuokrataan sosiaalitilaksi ja rakennetaan sinne minikeittiö sekä hankitaan tauko- ja neuvottelukäyttöön sopiva kalustus. Muutostöistä aiheutuvat noin 16 000 euron kustannukset peritään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta määräaikaisena lisävuokrana.

Vaikutukset tila- ja toimintakustannuksiin

Kirjasto- ja sosiaalitilasta perittävä pääomavuokra on noin 5 700 €/kk ja ylläpitovuokra noin 890 €/kk. Lisäksi sosiaalitilan muutostöistä 10 vuoden ajan perittävä lisävuokra on noin 142 €/kk. Vuokrakustannukset ovat yhteensä noin 6 732 euroa kuukaudessa ja 80 784 euroa vuodessa. Tilat vuokrataan kaupunkiympäristön toimialalta toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella sosiaalitilan remontin valmistuttua, arviolta helmikuussa 2021.

Hankkeesta ei aiheudu väistötila- tai lisähenkilöstötarvetta, eikä varsinaisiin kirjastotiloihin tarvitse tehdä muutostöitä. Sosiaalitilan muutostyöt koostuvat keittiön rakentamisesta ja kalustamisesta.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 24.4.2018, § 90 toimivaltaansa tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä toimialajohtajalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella. Päätöksen mukaisesti toimialajohtaja päättää toimialan tarveselvityksistä hankkeen kokonaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa.

This decision was published on 29.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Saara Ihamäki, aluekirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 09 310 85503

saara.ihamaki@hel.fi

Mari Heino, kirjastonjohtaja, puhelin: 09 310 85613

mari.heino@hel.fi

Lasse Pekkarinen, palvelupäällikkö, puhelin: 09 310 85912

lasse.pekkarinen@hel.fi

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Tarveselvitys

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.