Ehdokashakemusten vastaanottaminen, vuoden 2021 kuntavaalit

HEL 2021-000953
More recent handlings
Case 3. / 26 §

Ehdokashakemusten vastaanottaminen vuoden 2021 kuntavaaleissa

Central Municipal Election Board

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti määrätä vuoden 2021 kesäkuun 13. päivänä toimitettavien kuntavaalien ehdokashakemusten vastaanottamisesta siten, että sille osoitettavat ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat tulee jättää keskusvaalilautakunnan sihteereille keskusvaalilautakunnan toimistolla liitteissä 1 ja 2 mainittuina aikoina.

Keskusvaalilautakunta päätti myös, että määräyksestä laaditaan kuulutus, joka julkaistaan kuten kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä siirrettiin huhtikuun 18. päivästä kesäkuun 13. päivään vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annetulla lailla (256/2021), joka tuli voimaan 29.3.2021. Kuntavaalien toimittamisaikataulu määräytyy vaalipäivän mukaisesti.

Vaaliasiamiehen 9.3.2021 mennessä keskusvaalilautakunnalle tekemä ehdokashakemus on sellaisenaan edelleen voimassa, jollei vaaliasiamies muuta sitä 4.5.2021 mennessä. Myös ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista ovat voimassa, ellei niitä muuteta 4.5.2021 mennessä.

Vaalilain 34 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevä viranomainen määrää viimeistään 48. päivänä ennen vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan, kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava. Kuntavaaleissa ehdokashakemukset käsittelee kunnan keskusvaalilautakunta.

Vaalilain 152 §:n mukaisesti valitsijayhdistysten ja puolueiden ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset sekä yhteislistojen ja vaaliliittojen muodostamista koskevat ilmoitukset on annettava viimeistään tiistaina toukokuun 4. päivänä ennen kello 16.00:ta.

Vaalilain 34 §:n 2 momentin mukaan on laadittava kuulutus ehdokashakemusasiakirjojen vastaanottomääräyksestä ja julkaistava kuulutus sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. Helsingissä kuulutukset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla yleisessä tietoverkossa ja asianomaisen viranomaisen harkinnan mukaan tarpeellisissa lehdissä.

Kuntavaalien ehdokashakemuksia ja niihin liittyviä asiakirjoja on tarpeen ottaa vastaan huhtikuun 28. päivänä kello 9.00–12.00 ja 29. päivänä kello 12.00–15.00 sekä toukokuun 3. päivänä kello 10.00–15.00 ja 4. päivänä kello 9.00–16.00 sekä näiden aikojen lisäksi erikseen sovittuina ajankohtina.

Lisäksi vaalilain 38 §:ssä tarkoitettuja asiakirjoja otetaan vastaan toukokuun 12. päivänä kello 12.00–16.00 sekä 40 §:ssä tarkoitettuja ilmoituksia toukokuun 14. päivänä kello 9.00–12.00. Helsingissä on tarkoituksenmukaista määrätä, että ehdokkaiden asettamista koskevia asiakirjoja ottavat vastaan keskusvaalilautakunnan sihteerit keskusvaalilautakunnan toimistolla osoitteessa Kaisaniemenkatu 3 B, 3. kerros.

Close

Keskusvaalilautakunta 28.01.2021 § 6

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti määrätä vuoden 2021 kuntavaalien ehdokashakemusten vastaanottamisesta siten, että sille osoitettavat ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat tulee jättää keskusvaalilautakunnan sihteereille keskusvaalilautakunnan toimistolla liitteessä 1 mainittuina aikoina.

Keskusvaalilautakunta päätti myös, että määräyksestä laaditaan kuulutus, joka julkaistaan kuten kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna
Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna@hel.fi

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Close

This decision was published on 20.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Vaalilaki 45 §

Close

Presenter information

keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna

Ask for more info

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 09 310 20001

veera.reuna@hel.fi

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi