Sijaisen määrääminen keskushallinnossa kaupunginkanslian strategiaosaston yksiköiden ja tiimien päälliköille 1.1.2021 alkaen

HEL 2021-001149
More recent handlings
§ 5

Kaupunginkanslian strategiaosaston yksiköiden ja tiimien päälliköiden sijaisuudet 1.1.2021 alkaen

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että strategiaosaston yksiköiden ja tiimien päälliköiden estyneenä tai poissa ollessa sijaisena toimivat:

 • Kaupunkistrategiayksikkö, strategiapäällikkö
  • sijainen: kehitysyksikön päällikkö
 • Kaupunkitietoyksikkö, kaupunkitietopäällikkö
  • sijainen: tilasto- ja tietopalvelupäällikkö
 
 • Kehitysyksikkö, kehitysyksikön päällikkö
  • sijainen: strategiapäällikkö
 • Digitalisaatioyksikkö, digitalisaatiojohtaja
  • 1. sijainen: ICT-palvelujohtaja
  • 2. sijainen: kehityspäällikkö, digitaaliset palvelut –tiimi

Kaupunkitietoyksikön yksikön tiimien päälliköiden sijaiset

 • Tietopalvelut ja raportit, tilasto- ja tietopalvelupäällikkö
  • sijainen: tutkimuspäällikkö
 • Tutkimus ja analyysit, tutkimuspäällikkö
  • sijainen: tilasto- ja tietopalvelupäällikkö

Digitalisaatioyksikön tiimien päälliköiden sijaiset:

 • Data ja analytiikka –tiimi, tiedolla johtamisen päällikkö
  • sijainen: palvelupäällikkö, ICT-asiantuntijapalvelut –tiimi
 • Digitaalinen perusta –tiimi, ICT palvelujohtaja
  • sijainen: palvelupäällikkö, sovelluspalvelut –alatiimi
 • Digitaaliset palvelut –tiimi, kehityspäällikkö
  • sijainen: palvelupäällikkö, alustat ja mahdollistajat –alatiimi
 • ICT-asiantuntijapalvelut –tiimi, palvelupäällikkö
  • sijainen: tiedolla johtamisen päällikkö, Data ja analytiikka –tiimi

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian toimintasäännön kohdan 10.4 Sijaisuudet mukaan, osaston päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden ja tarvittaessa muiden esimiesten sijaisuusjärjestelyistä. Mikäli kaikki nimetyt henkilöt ovat estyneitä, siirtyy sijaisuus seuraavalle ylemmälle esimiehelle.

This decision was published on 05.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 09 310 36121

merja.lehikoinen@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Marko Karvinen
strategiapäällikkö