Hankinta, Herttoniemen kirjaston ja nuorisotalon purkaminen

HEL 2021-001187
More recent handlings
§ 10

Herttoniemen kirjaston ja nuorisotalon purku-urakan urakkasopimuksen allekirjoitus

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti valtuuttaa asuntotuotantopäällikön allekirjoittamaan Herttoniemen kirjaston ja nuorisotalon purku-urakkaa koskevan urakkasopimuksen NCC Suomi Oy:n kanssa sekä tilaamaan purku-urakan mahdolliset lisä- ja muutostyöt.

Päätöksen perustelut

Herttoniemen kirjaston ja nuorisotalon rakennus

Rakennuksen purkaminen on ratkaistu asemakaavan muutoksessa 12220 (tullut voimaan 24.10.2014). Hankkeelle on myönnetty purkamislupa 43-2502-19-P 3.10.2019. Rakennus puretaan asuntotuotannon uudishankkeiden rakennusurakkaan kuuluvana osana.

Teknisen johtajan purkupäätös 29.1.2021 § 43.

Purku-urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 591 129,03 e, alv. 0 %.

This decision was published on 05.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sakari Heikkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38458

sakari.heikkinen@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö