Ohje, kassanhoito, Taloushallintopalveluliikelaitos

HEL 2021-001440
More recent handlings
§ 2

Kaupungin yleistä kassanhoito-ohjetta täydentävät kassanhoito- ja turvallisuusohjeet

Toimitusjohtaja

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti hyväksyä liitteen mukaiset kaupungin yleistä kassanhoito-ohjetta täydentävät kassanhoito- ja turvallisuusohjeet.

Päätöksen perustelut

Rahoitusjohtaja on tehnyt päätöksen 30.12.2020 §101 kassanhoitoa koskevan ohjeen uusimisesta. Ohjeet ovat voimassa 1.1.2021 lukien. Samalla rahoitusjohtaja päätti kehottaa toimialoja ja liikelaitoksia sekä pelastuslaitosta noudattamaan kassatoiminnassaan ao. uutta ohjetta, ja huolehtimaan että organisaation oma kassaohjeistus on ajan tasalla, sekä linjassa nyt päivitettävän kaupungin yleisen kassaohjeen sekä taloushallintopalveluiden antamien käytännön ohjeiden kanssa.

Taloushallintopalveluliikelaitos on valmistellut liitteenä olevan, kaupungin yleistä kassanhoito-ohjetta täydentävän kassanhoito- ja turvallisuusohjeen, yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston ja sisäisen tarkastuksen kanssa.

Hallintosäännön 20 luvun 11 § mukaisesti taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja antaa tarkempia ohjeita kaupungin taloudenhoidosta.

This decision was published on 04.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tuula Autio, suunnittelija, puhelin: 09 310 25171

tuula.autio@hel.fi

Decisionmaker

Ulla Kukkonen
toimitusjohtaja