Avustuksen hakeminen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Uudet lukutaidot Helsinkiin 2021–2022, Opetus- ja kulttuuriministeriö

HEL 2021-001718
More recent handlings
§ 30

Uudet lukutaidot Helsinkiin 2020 - 2021 -hankehaku

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea valtion erityisavustusta varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa vuosille 2021-2022 opetus- ja kulttuuriministeriöltä yhteensä 192 000 euroa ajalle 1.5.2021 - 31.7.2022. Omarahoitusosuus on 20 % ja se maksetaan kehittämispalveluista. Hakemus liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa pedagogisen asiantuntijan Antti Aaltosen toimimaan hakemusten sähköisessä hallintojärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö julisti haettavaksi valtion erityisavustustasekä varhaiskasvatukseen että esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen ja osaamisen kehittämiseen vuosina 2021-2022.

Hankkeen tavoitteena on yhteiskehittää ja pilotoida Uudet lukutaidot -ohjelman medialukutaitojen, yleisten TVT-taitojen ja ohjelmointitaitojen kuvausten pohjalta oma oppimispolkujen kokonaisuus. Oppijoiden tasa-arvoiset mahdollisuudet omaksua yllä mainittuja taitoja karttuvat hankkeen myötä.

This decision was published on 16.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Antti Aaltonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 27090

antti.aaltonen@hel.fi

Lauri Vihma, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 26007

lauri.vihma@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Hakemus_Uudet lukutaidot_Varhaiskasvatus_Hakemus2021
2. Uudet lukutaidot_Esi- ja perusopetus_2021
3. Uudet lukutaidot_hakemusliite_2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.