Tulosbudjetti vuonna 2021, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto

HEL 2021-001918
More recent handlings
§ 3

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston vuoden 2021 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Elinkeinojohtaja

Päätös

Elinkeinojohtaja päätti viitaten kansliapäällikön päätökseen 21.1.2021, § 16, vahvistaa elinkeino-osaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2021 liitteen mukaisina.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 5 luvun 1 § mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata
sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

This decision was published on 03.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314

merja.viiki@hel.fi

Decisionmaker

Marja-Leena Rinkineva
elinkeinojohtaja
Santtu von Bruun
yksikön päällikkö