Tulosbudjetti vuonna 2021, kaupunginkanslia, henkilöstöosasto

HEL 2021-002034
More recent handlings
§ 14

Kaupunginkanslian henkilöstöosaston vuoden 2021 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti viitaten kansliapäällikön päätökseen 21.1.2021, § 16, vahvistaa henkilöstöosaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2021 liitteen mukaisina.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (Kvsto 21.10.2020, § 270) 5 luvun 1 § mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien
viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

This decision was published on 16.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314

merja.viiki@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja