Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kumppanuusyksikön päällikölle venepaikkasopimusten allekirjoituksessa

HEL 2021-002200
More recent handlings
§ 7

Venepaikkojen vuokrasopimusten allekirjoittaminen liikuntapalveluissa

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti delegoida venepaikkojen vuokrasopimusten allekirjoitusoikeuden liikuntapalvelun kumppanuuspäällikölle.

Päätöksen perustelut

Suurin osa venepaikka-asiakkaista hyväksyy uuden sopimuksen sähköisesti samalla kun maksaa vuoden 2021 venepaikkamaksun. Kuitenkin noin parilla sadalla venepaikka-asiakkaista ei ole mahdollisuutta hyväksyä sopimusta sähköisesti ja heille tulee tarjota mahdollisuus allekirjoittaa paperinen sopimus. Allekirjoitusoikeus on ollut liikuntajohtajalla.

This decision was published on 19.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Taina Korell, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 09 310 38038

taina.korell@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja