Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa kaupunginkanslian strategiaosaston työsuhteisille työntekijöille hankinta-asioissa 2021

HEL 2021-002268
More recent handlings
§ 7

Kaupunginkanslian strategiaosaston työsuhteisten työntekijöiden hankintavaltuudet 2021

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti oikeuttaa alla mainitut, strategiaosaston työsuhteiset työntekijät toteuttamaan strategiajohtajan vastuulla yksiköiden, tiimien ja alatiimien hankintoja edellyttäen, että

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen

- yksikön talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa

Hankintarajat ovat ilman arvonlisäveroa (alv 0 %).

Tämä päätös kumoaa strategiajohtajan päätöksen 7.1.2021, § 2.

Yksikkö / Nimike / Tiimi / Alatiimi
Hankintaraja, euroa

Kaupunkitietoyksikkö

Tutkimuspäällikkö, Tutkimus- ja analyysit -tiimi
30 000
Tilasto- ja tietopalvelupäällikkö, Tietopalvelut ja raportit -tiimi
30 000

Digitalisaatioyksikkö

Tiedolla johtamisen päällikkö, Data ja analytiikka -tiimi
100 000
Palvelupäällikkö, ICT-Asiantuntijapalvelut -tiimi
100 000
Palvelupäällikkö, Digitaaliset palvelut -tiimi, Alustat ja mahdollistajat -alatiimi
50 000
Palvelupäällikkö, Digitaaliset palvelut -tiimi, Ohjelmisto- ja yhteiskehittämisen tuki -alatiimi
50 000
Palvelupäällikkö, Digitaalinen perusta -tiimi, Tietoliikenne- ja kyberturvapalvelut -alatiimi
50 000
Palvelupäällikkö, Digitaalinen perusta, Palvelin-, konesali- ja kapasiteettipalvelut -alatiimi
50 000
 
Palvelupäällikkö, Digitaalinen perusta, Elinkaaripalvelut -
alatiimi
50 000
 
Palvelupäällikkö, Digitaalinen perusta, Tukipalvelut -alatiimi
50 000
 
Palvelupäällikkö, Digitaalinen perusta, Sovelluspalvelut -
alatiimi
50 000
 

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön (21.10.2020, § 270; 12 luku, 1 §, 2 momentti, 2 kohta) ja kaupunginkanslian toimintasäännön (KP 18.12.2020, § 298) mukaan kansliapäällikkö päättää tai
hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla (hallintosääntö 20 luku, 8 §, 3 kohta).

This decision was published on 02.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314

merja.viiki@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Marko Karvinen
strategiapäällikkö