Tulospalkkiojärjestelmä vuonna 2021, tarkastusvirasto

HEL 2021-002270
More recent handlings
§ 3

Tarkastusviraston tulospalkkiojärjestelmä vuonna 2021

Tarkastusjohtaja

Päätös

Tarkastusjohtaja päätti ottaa käyttöön tarkastusviraston tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2021 tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Tarkastusviraston tulospalkkiojärjestelmä perustuu kaupunginkanslian henkilöstöosaston 1.1.2021 antamiin tulospalkkiojärjestelmän periaatteisiin. Periaatteiden mukaan toimialojen ja liikelaitosten johtajat päättävät tulospalkkiojärjestelmän käyttöönotosta.

Kaupungin johtoryhmä päättää vuosittain, millä periaatteilla tulospalkkiojärjestelmä laaditaan ja mitä kaupunkistrategian teemoja painotetaan. Tulospalkkiojärjestelmän toimialakohtaiset tavoitteet ja mittarit valitaan niin, että ne tukevat kaupunkistrategian toteutumista. Tulospalkkiojärjestelmä toimii osana johtamisjärjestelmää. Sen avulla henkilöstölle viestitään, mitä pitää saada aikaan ja miten asiat kehittyvät. Kaupungin tulospalkkioperiaatteissa määritellään henkilöstön kuuluminen tulospalkkiojärjestelmän piiriin sekä tulospalkkioiden maksatus.

Tarkastusviraston tulospalkkiotavoitteita on valmisteltu yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Tulospalkkiojärjestelmää on käsitelty tarkastusviraston henkilöstötoimikunnassa 27.1.2021 sekä henkilöstökokouksessa 12.2.2021. Tulospalkkiojärjestelmän valmistelua on tehty yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa.

This decision was published on 01.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hanna Kurki, kaupunkitarkastaja, puhelin: +358931036476

hanna.k.kurki@hel.fi

Decisionmaker

Timo Terävä
tarkastusjohtaja