Määrärahajaon vahvistaminen vuodelle 2021, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2021-002298
More recent handlings
§ 14

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan määrärahajaon vahvistaminen vuodelle 2021

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätökseen 15.12.2020 § 199 perustuen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti vahvistaa palvelukokonaisuuksien tulosbudjetit sekä investointimäärärahojen kohdennuksen ajalle 1.1. - 31.12.2021 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Toimialajohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 määrärahoista palvelukokonaisuus- ja palvelutasolla.

Palvelukokonaisuuksien tulosbudjetteihin sisältyy vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeen mukaisesti kertaluonteiseen palkitsemiseen (kertapalkkiot ja ideapalkkiot) varattu määräraha, joka on suuruudeltaan 1 % palvelukokonaisuuden henkilöstön vuotuisesta säännöllisen työajan palkkasummasta.

This decision was published on 03.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja