Luottamushenkilöiden palkkioista ja korvauksista päättäminen 2021

HEL 2021-002358
More recent handlings
Case 8. / 184 §

V 31.3.2021, Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia seuraavasti:

Luottamustoimeen liittyvien matkakustannusten korvaaminen

Luvun kolmannen kappaleen viimeiseksi lauseeksi lisätään:

Kaupunginvaltuutetuilla ja varavaltuutetuilla on oikeus saada HSL:n kaupunkipyöräkausi käyttöönsä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Luottamustoimeen liittyvien matkakustannusten korvaaminen

Kaupunginvaltuutetuille ja varavaltuutetuille esitetään lisättäväksi oikeus saada HSL:n kaupunkipyöräkausi toistaiseksi käyttöönsä. Etu on kaupungin liikkumisohjelman mukainen. Sillä halutaan tuoda fyysinen aktiivisuus luonnolliseksi osaksi ihmisten jokapäiväistä elämää. Etu on henkilökohtainen ja veronalainen. Kaupunkipyörää voi käyttää luottamustehtävien hoitoa varten sekä vapaa-ajalla.

Toimivalta

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Hallintosäännön 31 luvussa määrätään kuntalain edellyttämistä luottamushenkilöille maksettavista taloudellisista etuuksista ja korvauksista. Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää perusteiden lisäksi myös palkkioista ja korvausten suuruudesta ja rajoituksista.

Close

This decision was published on 23.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi