Tulospalkkiojärjestelmä vuonna 2021, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2021-002677
More recent handlings
§ 22

Tulospalkkiojärjestelmän käyttöönotto Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla vuonna 2021

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle liitteen 1 mukaisen tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2021.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla johdon tulospalkkiojärjestelmään kuuluvat toimialajohtaja, palvelukokonaisuuksien johtajat, hallintojohtaja ja palveluiden päälliköt.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulospalkkiojärjestelmä on valmisteltu kaupunginkanslian henkilöstöosaston 1.1.2021 antaman ohjeen mukaisesti. Toimialan tulospalkkiojärjestelmää on valmisteltu yhteistoiminnassa ja se on käsitelty toimialan henkilöstötoimikunnassa 8.4.2021.

This decision was published on 26.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin@hel.fi

Mikko Rantala, johtava henkilöstöasiaintuntija, puhelin: 09 310 29992

mikko.rantala£@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja