Avustuksen myöntäminen, keskushallinto, vuosi 2021, kaupungin henkilöstökerhot ja järjestöneuvottelukunnat

HEL 2021-002841
More recent handlings
§ 3

Avustusten myöntäminen kaupungin henkilöstökerhoille ja järjestöneuvottelukunnalle vuodelle 2021

Henkilöstöpolitiikan johtaja

Päätös

Henkilöstöpolitiikan johtaja päätti myöntää avustusta kaupungin henkilöstökerhoille, järjestöneuvottelukunnalle sekä eläkeläiskerhoille vuoden 2021 toiminnan järjestämiseen seuraavasti:

Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry
 
2 500 euroa
Helsingin liikennealan eläkeläiset ry
 
1 000 euroa
Järjestöneuvottelukunta
 
8 000 euroa
Kaupungin linnut
 
1 500 euroa
Sekakuoro Vox Urbana
 
3 500 euroa
Stadin soutuklubi
 
1 500 euroa

Avustukset maksetaan kaupunginkanslian henkilöstöosaston vastuullinen työnantaja -yksikön määrärahoista sisäiseltä tilaukselta 1836200008.

Päätöksen perustelut

Avustusten myöntäminen kaupungin henkilöstökerhoille, mukaan lukien eläkeläiskerhot, perustuu harkintaan ja niistä päätetään vuosittain. Avustukset myönnetään kaupungin henkilökunnan harrastus- ja virkistystoiminnan tukemisen ohjeen (1.2.2021) mukaisesti hakemusten ja kokonaisharkinnan perusteella. Kaupunginkanslian määrärahoista jaettavaa avustusta voivat hakea kaupunkitasoisesti toimivat kerhot.

Avustusten suuntaamisen ensisijaisena tavoitteena on kaupungin henkilöstön kerhotoiminnan, aktiivisen vapaa-ajan ja liikunnan tukeminen. Määrärahapäätöksissä on huomioitu kerhojen toimintasuunnitelma ja taloudellinen tilanne. Vuoden 2021 avustusjaossa on huomioitu myös koronaepidemian vaikutukset kerhojen toimintaan.

This decision was published on 18.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tanja Kahra, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36106

tanja.kahra@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
henkilöstöpolitiikan johtaja

Attachments

1. Helsingin kunnalliset eläkeläiset, hakemus 2021
2. Helsingin kunnalliset eläkeläiset, liite1
3. Helsingin liikennealan eläkeläiset, hakemus 2021
4. Järjestöneuvottelukunta, hakemus 2021
5. Järjestöneuvottelukunta, liite1
6. Kaupungin Linnut, hakemus 2021
7. Kaupungin Linnut, liite1
8. Sekakuoro Vox Urbana, hakemus 2021
9. Sekakuoro Vox Urbana, liite1
10. Stadin Soutuklubi, hakemus 2021
11. Stadin Soutuklubi, liite1

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.