Hankerahoitus, keskushallinto, Ajantasainen tilannekuva, data- ja analytiikkakyvykkyydet palautumisen mahdollistajina -hanke

HEL 2021-002928
More recent handlings
§ 10

Esitys ”Ajantasainen tilannekuva, data- ja analytiikkakyvykkyydet palautumisen mahdollistajina” -hankkeen rahoittamiseksi koronapandemiasta palautumisen lisämäärärahasta

Strategiajohtaja

Päätös

Kaupunginkanslian strategiajohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallituksen käytössä olevia määrärahoja koronapandemiasta palautumiseen ja kaupungin palvelujen digitaaliseen uudistamiseen vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin kohdennetaan strategiaosastolle yhteensä 970 000 euroa ”Ajantasainen tilannekuva, data- ja analytiikkakyvykkyydet palautumisen mahdollistajina” -hankkeelle.

Päätöksen perustelut

Pandemiasta palautumisessa on kriittistä, että korjaavat toimenpiteet saadaan käyntiin ja toimintaympäristön muutoksiin sekä niiden vaikutuksista palveluihin liittyvä tieto saadaan asiantuntijoille ja päätöksentekijöille mahdollisimman nopeasti. Hanke vauhdittaa koronakriisijohtamisen tarpeisiin syntyneiden analytiikkaratkaisujen käytettävyyttä ja käyttöä, tehostaa organisaatiorajojen yli menevää yhteistyötä datan- ja analytiikan hyödyntämisessä ja tukee keskushallinnon ja toimialojen hankkeita kaupunkiyhteisten alustojen hyödyntämisessä ja tätä kautta nopeammassa peruspalveluiden kehittämisessä ja digitalisoimisessa vastaamaan kriisin myötä nopeasti muuttuneeseen palvelutarpeeseen. Lisäksi hankkeessa kehitettävät ajantasainen tilannekuva ja toiminnan optimointiratkaisut auttavat vastaamaan koronan aiheuttamaan palveluvajeeseen.

"Ajantasainen tilannekuva, data- ja analytiikkakyvykkyydet palautumisen mahdollistajina” -hankkeen tuloksena kehitetään kaupunkiyhteisiä data- ja analytiikkakyvykkyyksiä, kuten tietoallas, analytiikka-alusta ja johdon työpöytäratkaisut, jotka ovat välttämättömiä muille hankkeille ja mahdollistavat niiden nopean toteuttamisen vuoden 2021 aikana. Kaupunkiyhteinen tilannekuva (epidemiatilanne, toimintaympäristö ja palvelut) tarjoaa ajantasaisen koosteen koronakriisin vaikutuksista ja palveluiden palautumisen ja uudistumisen tilanteesta ja auttaa kaupunkia reagoimaan havaittuihin muutoksiin edistäen pandemiasta palautumista. Hankkeessa edistettävät RPA- ja Chatbot-ratkaisut ja -toteutukset toimialoilla auttavat automatisoimaan rutiinityötä ja löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja operatiivisiin haasteisiin sekä tuovat tätä kautta tuottavuushyötyjä ja auttavat mm. vastaamaan koronan aiheuttamaan palveluvajeeseen

This decision was published on 05.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kimmo Karhu, Tiedolla johtamisen päällikkö, puhelin: 040 7576871

kimmo.karhu@hel.fi

Mikko Rusama, Digitalisaatiojohtaja, puhelin: 050 5722229

mikko.rusama@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Mikko Rusama
digitalisaatiojohtaja