Sijaiskulujen maksaminen, perusopetuksen keskitetyt sijaiskulut 2021

HEL 2021-003277
More recent handlings
§ 33

Sijaiskulujen maksaminen, perusopetuksen keskitetyt sijaiskulut 2021

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päättää sijaiskulujen maksamisesta perusopetuspalvelukokonaisuuden keskitetyistä määrärahoista (sisäinen tilausnumero 1430000121) liitteessä mainittuihin seminaareihin, työpajoihin, tapahtumiin ja kokeiluihin.  

Päätöksen perustelut

Perusopetuspalvelukokonaisuuden opettajille suunnattuja seminaareja, tapahtumia ja työpajoja järjestetään vuosittain. Näihin tilaisuuksien osallistuville opettajille maksetaan sijaiskulut keskitetyistä määrärahoista. Perusopetuspalvelukokonaisuuden vuoden 2021 arvioidut keskitetyt sijaiskulut ovat yhteensä 58882 euroa.

This decision was published on 23.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mervi Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 80498

mervi.korhonen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja