Ohje, henkilöstön nimikemuutokset, kaupunginkanslia

HEL 2021-003438
More recent handlings
§ 19

Ohje henkilöstön nimikemuutoksista

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen mukaisen ohjeen henkilöstön nimikemuutoksista.

Päätöksen perustelut

Tavoitteena on, että Helsingin kaupungilla samankaltaisissa tehtävissä olevien kohdalla sovelletaan mahdollisimman yhtenäistä nimikkeistöä. Kaupunginkanslian lausunto on pyydettävä aina, kun valmistellaan seuraavia nimikemuutoksia: uusiin tai vain vähän käytössä oleviin tehtävänimikkeisiin, johtaja- ja päällikköloppuisiin nimikkeisiin, hallinnon nimikkeisiin, erityistehtävänimikkeisiin, projektitehtäviin sekä suurehkojen henkilöstöryhmien uusiin nimikkeisiin. Lausunto tarvitaan myös aina, kun nimikemuutoksella on heijastusvaikutuksia olemassa oleviin palkkoihin. Lausunto edellytetään myös virkoja koskevissa muutoksissa.

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto on laatinut yhtenäiset nimikkeet hallinnon tehtäviin. Näitä käytetään toimialojen hallintopalveluissa ja soveltuvien osin myös liikelaitoksissa.

Tällä ohjeella ei ole tarkoitus muuttaa nimikemuutoksia koskevia käytäntöjä vaan täsmentää sitä, minkälaisissa tilanteissa työnantaja voi muuttaa tehtävänimikettä yksipuolisesti ja mitä asioita on tällöin otettava huomioon.

This decision was published on 18.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Iikka Avela, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Ohje henkilöstön nimikemuutoksista

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.