Opetussuunnitelman muutos, Meilahden yläasteen koulu

HEL 2021-003758
More recent handlings
§ 51

Opetussuunnitelman muutos, Meilahden yläasteen koulu

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päättää hyväksyä Meilahden yläasteen koulun opetussuunnitelman koulukohtaisen muutoksen koulun johtokunnan esityksen mukaisesti. Muutos tulee opetussuunnitelman lukuun 1.3 Tuntijako ja koskee matematiikan, oppilaanohjauksen ja terveystiedon tuntijakoa vuosiluokilla 7-9.

Muutos astuu voimaan 1.8.2021 alkaen.

Perusopetusjohtaja päättää koulukohtaisen opetussuunnitelman hyväksymisestä suomenkielisen perusopetuksen osalta. (Toimintasääntö 20.9.2019 luku 4.1.1).

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57). Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen perusopetuksen A1-kielen opetussuunnitelman vuosiluokille1–2 kokouksessaan 10.12.2019 (§ 67). Uudistettu valtakunnallinen arviointia koskeva luku 6 Oppimisen ja osaamisen arviointi otettiin käyttöön 1.8.2020 sellaisenaan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielinen jaosto hyväksyi opetussuunnitelman kyseisen luvun kuntakohtaiset tarkennukset kokouksessaan 8.9.2020 (§ 37).

Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Meilahden yläasteen koulun johtokunta on esittänyt muutosta siten, että matematiikkaa opiskellaan 7. vuosiluokalla kolme vuosiviikkotuntia (3 vvt), 8. vuosiluokalla neljä vuosiviikkotuntia (4 vvt) ja 9. vuosiluokalla 4 vuosiviikkotuntia (4 vvt). Samalla siirretään oppilaanohjauksen ja terveystiedon opetus alkavaksi jo 7. vuosiluokalla siten, että kumpaakin oppiainetta opiskellaan 0,5 vuosiviikkotuntia (0,5 vvt). Muutos astuu voimaan 1.8.2021 alkaen.

This decision was published on 26.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Minna Ala-Ketola, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 20428

minna.ala-ketola@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja