Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla asemakaavoituksen itäisen yksikön päällikölle

HEL 2021-003793
More recent handlings
§ 8

Kaupunkiympäristötoimialan asemakaavapalvelun itäisen alueyksikön päällikön sijaisten määrääminen

Asemakaavapäällikkö

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti, että itäisen alueyksikön yksikön päällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

  • tiimipäällikkö vakanssinumero 512310
  • tiimipäällikkö vakanssinumero 512306
  • arkkitehti       vakanssinumero 513881

Itäisen alueyksikön yksikön päällikön sijaisena viranhaltijatehtävissä toimii:

  • läntisen alueyksikön yksikön päällikkö

Lisäksi asemakaavapäällikkö päätti, että Herttoniemi ja itäiset saaret -tiimin tiimipäällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

  • arkkitehti             vakanssinumero 514220
  • arkkitehti             vakanssinumero 512202
  • yksikön päällikkö vakanssinumero 512401

Lisäksi asemakaavapäällikkö päätti, että Vuosaari - Östersundom -tiimin tiimipäällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

  • arkkitehti             vakanssinumero 512727  
  • arkkitehti             vakanssinumero 513601
  • yksikön päällikkö vakanssinumero 512401

Lisäksi asemakaavapäällikkö päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, yksikönpäällikön tai tiimipäällikön sijaisena toimii asemakaavapäällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös korvaa aikaisemman tehdyn päätöksen 25.3.2019 § 4.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää yksikön päälliköiden ja tiimipäälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

This decision was published on 29.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marja Piimies, asemakaavapäällikkö, puhelin: 09 310 37329

marja.piimies@hel.fi

Anri Linden, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 37352

anri.linden@hel.fi

Decisionmaker

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö