Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, oppimisen tuen ja inkluusion kehittäminen 2021-2022, opetus- ja kulttuuriministeriö

HEL 2021-003964
More recent handlings
§ 143

Valtion erityisavustuksen kohdentaminen oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen esi-ja perusopetuksessa 2021-22

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän erityisavustuksen oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen esi-ja perusopetuksessa.

Erityisavustuksen kokonaissummasta kohdennetaan 816 000 euroa perus-opetuksen palvelukokonaisuuteen liitteessä mainituille kouluille. Omavastuuosuus, 204 000 euroa (20%), katetaan kouluvalmentajien osalta kehittämistyössä mukana olevien koulujen määrärahoista.

Myönnetyllä erityisavustuksella on tarkoitus kehittää ja mallintaa kouluvalmentajatoimintaa. Kouluvalmentajat toimivat kouluissa rehtorin alaisuudessa.

Päätöksen perustelut

Opetus ja kulttuuriministeriö päätti 26.5.2021 myöntää Helsingin kaupungille valtion erityisavustusta oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen (OKM/575/520/2021) 1 700 000 euroa. Päätös perustuu Helsingin kaupungin hakemukseen 21.4.2021.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti 16.6. 2021 hyväksyä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän erityisavustuksen kohdentamisen kehittämispalveluihin ja palvelukokonaisuuksiin sekä Helsingin yliopiston Viikin normaalikouluun (84§/16.6.2021),

Saadun avustuksen kokonaissumma on 1 700 000 euroa. Erityisavustuksen kokonaissummasta kohdennetaan 816 000 euroa perusopetuksen palvelukokonaisuuteen ja 144 000 euroa ruotsinkieliseen palvelukokonaisuuteen kouluvalmentajatoiminnan kehittämiseksi. Avustuksesta 32 168 euroa kohdennetaan Helsingin yliopiston Viikin normaalikoululle, ja 707 832 euroa kohdennetaan kehittämispalveluihin.

Erityisavustuksella on tarkoitus jatkaa ja laajentaa oppimisen tuen ja inkluusion kehittämistä, johon opetus- ja kulttuuriministeriö on aiemmin myöntänyt erityisavustusta Helsingille vuosille 2020-2021.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti oikeuttaa perusopetus-johtajan ja ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan kohdentamaan perusopetuksen avustuksen koulukohtaisesti.

This decision was published on 21.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hanna Blomqvist, controller, puhelin: 09 31037696

hanna.u.blomqvist@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja