Terveyskeskuslääkäreiden paikallisen sopimuksen mukaisten euromääräisten palkkioiden ja korvausten tarkistaminen 1.4.2021

HEL 2021-004256
More recent handlings
§ 23

Terveyskeskuslääkäreiden paikallisen sopimuksen mukaisten euromääräisten palkkioiden ja korvausten tarkistaminen 1.4.2021

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti, että sosiaali- ja terveystoimialan terveysasemilla työskentelevien lääkäreiden palkkausta koskevan paikallisen sopimuksen mukaisia euromääräisiä palkkioita ja korvauksia korotetaan 1.4.2021 alkaen päätöksen liitteessä 1 todetulla tavalla.

Päätöksen perustelut

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaan terveyskeskusten lääkärien (LS liite 1) liitteen piiriin kuuluvien viranhaltijoiden tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotettiin 1.4.2021 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus oli 1,0 %. Allekirjoituspöytäkirjan mukaan myös suoriteperusteisia palkanosia tulee korottaa samalla yleiskorotusprosentilla.

This decision was published on 07.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Matti Heiskanen, Johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 27923

matti.heiskanen@hel.fi

Annamari Rinne, Työnantajapolitiikan päällikkö, puhelin: 09 310 24044

annamari.rinne@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Tk-lääkäreiden paikallissopimusliite 1.4.2021_korjattu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.