Vuosikokous 2021 sekä valtakunnalliset museopäivät, Suomen museoliitto ry

HEL 2021-004315
More recent handlings
§ 25

Suomen museoliiton 98. vuosikokous 27.5.2021 ja valtakunnalliset museopäivät 26 - 27.5.2021 Turussa

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti nimetä Helsingin kaupungin virallisiksi kokousedustajiksi valtakunnallisten museopäivien yhteydessä Turussa 27.5.2021 pidettävään Suomen museoliiton 98. vuosikokoukseen HAM Helsingin taidemuseon johtajan Maija Tanninen-Mattilan ja kaupunginmuseon museonjohtajan Reetta Heiskasen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varsinaisen jäsenen Sami Muttilaisen.

Samalla toimialajohtaja päätti, että pöytäkirjanote käy valtakirjasta kokousta varten.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 12.12.2018, 12 § oikeuttaa
toimialat, virastot ja liikelaitokset edustamaan kaupunkia toimialaansa
kuuluvien yhdistysten ja verkostojen vuosikokouksissa ja muissa jäsenten kokouksissa, joissa kaupunki on jäsenenä.

Samalla konsernijaosto oikeutti toimialat, virastot ja liikelaitokset tarvittaessa nimeämään vuosikokouksessa tai muissa jäsenten kokouksessa hallituksen jäseneksi esitettävän henkilön tilanteissa, joissa yhdistyksen tai verkoston sääntöjen mukaista hallitusjäsenten minimimäärää ei muuten saada kokoon, tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kaupunkia pyydetään nimeämään jäsen hallitukseen.

This decision was published on 06.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja