Tutkimuslupa, Positiivisen erityiskohtelun soveltaminen rekrytoinneissa osana monimuotoisuutta, inklusiivisuutta ja yhdenvertaisuutta

HEL 2021-004334
More recent handlings
§ 28

Tutkimuslupa opinnäytetyöhön "Positiivisen erityiskohtelun soveltaminen rekrytoinneissa osana monimuotoisuutta, inklusiivisuutta ja yhdenvertaisuutta".

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja myönsi tutkimusluvan Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijan opinnäytetyölle "Positiivisen erityiskohtelun soveltaminen rekrytoinneissa osana monimuotoisuutta, inklusiivisuutta ja yhdenvertaisuutta". Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2021 saakka, ja se koskee rekrytoivien esihenkilöiden ja HR:n edustajien haastatteluja sekä työpajoja.

Päätöksen perustelut

Henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman vuosittaisten toimenpiteiden 2019–2020 kohdassa 1.3. todetaan, että kaupunki käynnistää positiivisen erityiskohtelun selvityksen sekä selvittää sen käyttömahdollisuudet ja edellytykset kaupungin tehtäviin rekrytoitaessa.

Opinnäytetyö edistää edellä mainitun toimenpiteen toteuttamista sekä laajemminkin esihenkilöiden ja hr-asiantuntijoiden rekrytointiin, monimuotoisuuteen ja inklusiivisuuteen liittyvän osaamisen kehittämistä.

Opinnäytetyön aineiston muodostavat rekrytoivien esihenkilöiden ja hr-asiantuntijoiden haastattelut ja työpajat. Osallistujat rekrytoidaan henkilökunnan kautta ja osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimusaineisto antaa arvokasta lisätietoa positiivisen erityiskohtelun mahdollisuuksista ja hyvistä käytännöistä kaupungin tehtäviin rekrytoitaessa.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:
Tutkimuslupa myönnetään ehdolla, että tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten. Tutkimusraportissa tai muulla tavoin ei saa ilmaista haastateltujen ja työpajaan osallistuneiden tunnistetietoja. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tutkimusaineisto hävitetään opinnäytetyön hyväksymisen ja julkaisemisen jälkeen.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia. Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan kaupunginkanslian henkilöstöosaston käyttöön, ja se on henkilökunnan käytettävissä intrasivuilla.

This decision was published on 27.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kaupunginkanslia, henkilöstöosasto, puhelin:

henkilostoosasto@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Tutkimussuunnitelma_Helsingin Kaupunki_6.4.2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.