Määräraha, kaupunginkanslia, henkilöstökerho Hovi, määrärahat vuonna 2021

HEL 2021-004480
More recent handlings
§ 25

Toiminta-avustuksen myöntäminen kaupunginkanslian henkilöstökerho Hoville

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti myöntää kaupunginkanslian henkilöstökerho Hoville 45 000 euron suuruisen avustuksen vuoden 2021 toimintaa varten. Avustus maksetaan talousarviokohdalta 1 40 01 sisäinen tilaus 1831100009. Avustus maksetaan henkilökuntakerho Hovin henkilöstökassatilille 961259.

Päätöksen perustelut

Henkilöstökerhon tavoitteena on tarjota monipuolisia ja edullisia vapaa-ajan harrastuksia koko kanslian henkilökunnalle ja edistää työntekijöiden fyysistä sekä henkistä hyvinvointia.

This decision was published on 16.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kristiina Paavela, taloussihteeri, puhelin: 09 310 43989

kristiina.paavela@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja