Korkotukilainahakemus, uudisrakennushanke, Rullakkokuja14, Kiinteistö Oy M2-Kodit

HEL 2021-004971
More recent handlings
§ 36
This decisionmaker is no longer active

Lausunnon antaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle Kiinteistö Oy M2-Kodit Rullakkokuja 14 uudisrakennushankkeen korkotukilainahakemuksesta

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti puoltaa Kiinteistö Oy M2-Kodit Rullakkokuja 14 uudisrakennushankkeen korkotukilainahakemusta.

Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy M2-Kodit on jättänyt korkotukilainahakemuksen M2-Kodit Rullakkokuja 14 rakentamiseen Pasilaan.

Hankkeeseen tulee 112 vuokra-asuntoa tavanomaiseen asumiseen. Tontti vuokrataan Helsingin kaupungilta. Hankinta-arvo on yhteensä 4 742 €/asm².

Nykyisessä asuntomarkkinatilanteessa Helsingissä on tarvetta monipuoliselle, kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle. Hanke soveltuu kaupungin asuntokantaan ja markkinatilanteeseen, eikä hankkeen toteuttamiselle ole esteitä kaupungin näkökulmasta.

This decision was published on 23.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Veikko Hentilä, rakennusinsinööri, puhelin: 09 310 34174

veikko.hentila@hel.fi

Decisionmaker

Merja Liski
yksikön päällikkö

Attachments

1. Korkotukilainahakemus_ARA 64_ M2-Kodit, Rullakkokuja 14_ allekirj_Ahjo
2. Hakemus 19.4.2021, liite, talousarvio
3. Hakemus 19.4.2021, liite, kustannusarvio
4. Hakemus 19.4.2021, liite, asemapiirros kaavamerkinnät, pohjapiirrokset, luonnoskuvat ja tilaluettelo

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.