Kaupunkistrategian 2017-2021 toteutumisen arviointi

HEL 2021-004974
More recent handlings
Case 15. / 306 §

Kaupunkistrategian 2017–2021 toteutumisen arviointi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat yhteyspäällikkö Sanna-Mari Jäntti sekä strategiapäällikkö Marko Karvinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi kaupunkistrategian Maailman toimivin kaupunki 2017–2021 toteutumisen arvioinnin.

Close

Kaupunginvaltuusto päätti 27.9.2017 kaupunkistrategiasta 2017–2021. Kaupunginvaltuuston kaupunkistrategiapäätöksen mukaisesti valtuustokauden strategian toteuttamista on arvioitu ja seurattu osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa. Strategiapäätöksen mukaisesti valtuustokauden puolivälissä tehtiin etenemisen tarkastelu. Tarkastelu tehtiin valtuustoseminaarissa 13.–14.6.2019 ja kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunkistrategian valtuustokauden puolivälin arvioinnin 20.1.2020.

Kaupunginvaltuusto arvioi seminaarissaan 4.–5.2.2021 valtuustokauden 2017–2021 kaupunkistrategian toteutumista, oppeja ja vaikuttavuutta. Valtuustoseminaariin koottiin laaja aineisto strategian toteutumisesta ja opeista. Aineiston on saatavilla kaupungin internet-sivuilla: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/ kaupunginvaltuusto/valtuustoseminaari-helmikuu-2021

Tämän aineiston ja alkuvuoden 2021 täydentyneiden tietojen pohjalta on koottu liitteen yhteenveto kaupunkistrategian toteutumisesta. Arviointi perustuu olemassa olevaan tietoon ja tehtyihin arviointeihin:

  • Kaupunginhallituksen vuosina 2018 ja 2019 päättämä strategiamittaristo.
  • Valtuustoseminaaria varten koostetut esitykset toimialojen ja keskushallinnon onnistumisista, haasteista ja kehittämiskohteista.
  • Valtuuston hyväksymän hyvinvointisuunnitelman edistymistä kuvaava HYTE-barometri.
  • Kaupunginhallituksen päättämistä 2017–2021 strategian kärkihankkeista tehty kokonaisarviointi ja hankekohtainen arviointi.
  • Henkilöstön tilan ja kokemuksen arviointi Kunta10 ja uudistumisen pulssi tulosten avulla.
  • Taloudellisten tavoitteiden mittarit.
  • Asiakaskokemuksen kehitys.

Kaupunkistrategian 2017–2021 toteuttaminen jatkuu vuonna 2021 kaupunginvaltuuston talousarviossa päättämien tavoitteiden mukaisesti.

Close

This decision was published on 05.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Jan Vapaavuori

Ask for more info

Sanna-Mari Jäntti, yhteysjohtaja, puhelin: 09 310 20015

sanna-mari.jantti@hel.fi

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 09 310 36257

marko.karvinen@hel.fi