Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomus ja arviointisuunnitelma

HEL 2021-005369
Case 3. / 810 §

V 7.12.2022, Selvitys vuoden 2021 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi esityslistan liitteenä olevan selvityksen vuoden 2021 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginhallitus sekä asianomaiset lautakunnat antoivat toukokuussa lausunnot tarkastuslautakunnalle vuoden 2021 arviointikertomuksessa esitetyistä toimenpidesuosituksista ja -kehotuksista. Näissä lausunnoissa esitettiin, mihin toimenpiteisiin kaupunginkanslian ja toimialojen oli tarkoitus ryhtyä arviointikertomuksen johdosta.

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2022 tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lautakuntien lausunnot sekä kehotti kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2022 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat tahot ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta.

Toimenpiteet, joihin kaupunginkanslia ja toimialat ovat ryhtyneet arviointikertomuksen esitettyjen toimenpidesuositusten ja -kehotusten johdosta, on koottu liitteenä olevaan selvitykseen.

Close

Kaupunginvaltuusto 22.06.2022 § 183

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

  1. merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lautakuntien lausunnot,
  2. kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2022 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta,
  3. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2021,
  4. hyväksyä tilintarkastuskertomuksessa esitetyn perusteella tilinpäätöksen ja
  5. myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2021 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.
Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi menettelyn, että esityslistan asioiden 3 ja 4 kohdalla keskustelu käydään yhdessä. Keskustelun kuluessa on tehtävä molempia asioita koskevat ehdotukset.

31.05.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

24.05.2022 Pöydälle

31.05.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

12.04.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

05.04.2022 Ehdotuksen mukaan

31.08.2021 Ehdotuksen mukaan

11.05.2021 Ehdotuksen mukaan

24.05.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

23.05.2022 Ehdotuksen mukaan

16.05.2022 Pöydälle

10.05.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
Tarkastuslautakunta
Lisätiedot

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Tarkastuslautakunta 31.05.2022 § 54

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä päättäisi:

-
merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lautakuntien lausunnot,
-
kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2022 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta,
-
merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2021,
-
hyväksyä tilintarkastuskertomuksessa esitetyn perusteella tilinpäätöksen ja
-
myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2021 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

12.04.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

05.04.2022 Ehdotuksen mukaan

31.08.2021 Ehdotuksen mukaan

11.05.2021 Ehdotuksen mukaan

24.05.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

23.05.2022 Ehdotuksen mukaan

16.05.2022 Pöydälle

10.05.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä
Lisätiedot

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi
Close

This decision was published on 05.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36279

mauno.ronkko@hel.fi