Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa innovaatiorahastosta kaupunginkanslian elinkeino-osastolle myönnetyn hankerahoituksen hallinnoinnissa

HEL 2021-005410
More recent handlings
§ 14

Innovaatiorahastosta kaupunginkanslian elinkeino-osastolle myönnetyn ja sidotun hankerahoituksen hallinnoinnin delegointi yksiköille

Elinkeinojohtaja

Päätös

Elinkeinojohtaja päätti viitaten kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätökseen 19.10.2020 § 36 oikeuttaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikön ja uudet yritykset -yksikön hallinnoimaan hankkeelle ”Helsinki Education Hub - Helsingistä oppimisen maailman pääkaupunki” myönnettyjä ja sidottuja innovaatiorahaston hankemäärärahoja (prr 3599781) noudattaen kaupunginkanslian toimintasäännön mukaisia päätösvaltuuksia ja toimintasäännön perusteella tehtyjä erillispäätöksiä.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on myöntänyt ja sitonut kaupunginkanslian elinkeino-osastolle innovaatiorahastosta rahoitusta vuosille 2020-2023 hankkeen ”Helsinki Education Hub - Helsingistä oppimisen maailman pääkaupunki” toteuttamiseksi. Tehtävien hoidon kannalta on tarpeen osoittaa määrärahat niitä hoitaville yksiköille. Nyt tehtävä päätös oikeuttaa määrärahan hallinnoinnin enintään vuoteen 2025 asti.

This decision was published on 06.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka@hel.fi

Decisionmaker

Marja-Leena Rinkineva
elinkeinojohtaja
Kimmo Heinonen
johtava asiantuntija