Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, elintarviketarkastajan virka, työavain KYMP-03-34-21

HEL 2021-005455
More recent handlings
§ 14

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelujen elintarviketurvallisuusyksikön elintarviketarkastajan viran täyttämättä jättäminen ja viran hakumenettelyn uusiminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää toistaiseksi täyttämättä ravintolat-tiimin elintarviketarkastajan viran 023013.

Samalla yksikön päällikkö päätti, että virka julistetaan uudelleen haettavaksi syksyllä 2021 laajemman hakijapohjan saamiseksi. Virkaa hakeneet henkilöt (hakuavain KYMP-03-34-21) huomioidaan uusittavassa haussa.

This decision was published on 29.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Riikka Åberg, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 32010

riikka.aberg@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö