Korkotukilainahakemus, perusparannushanke, Kellosaarenkatu 4, Kiinteistö Oy M2-Kodit

HEL 2021-005501
More recent handlings
§ 41
This decisionmaker is no longer active

Lausunnon antaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle Kiinteistö Oy M2-Kodit Kellosaarenkatu 4 perusparannushankkeen korkotukilainahakemuksesta

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti puoltaa Kiinteistö Oy M2-Kodit Kellosaarenkatu 4 perusparannushankkeen korkotukilainahakemusta.

Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy M2-Kodit on jättänyt korkotukilainahakemuksen kahden vuonna 1995 valmistuneen 7-kerroksisen talon perusparantamiseksi.

Asuinhuoneistoissa tehdään toimenpideluokan IV perusparannustoimenpiteet. Lisäksi hankkeessa kunnostetaan ikkunat ja ulko- ja parvekeovet. LVIS-järjestelmää uusitaan lämpöjärjestelmää lukuun ottamatta osittain. Hankkeessa on 45 kpl tavanomaista vuokra-asuntoa ja hankinta-arvo on yhteensä 612 €/asm².

Kohteen korjattavien ja uusittavien rakennusosien ja järjestelmien kunto on huono tai ei täytä nykyvaatimuksia, joten perusparannus on aiheellinen.

This decision was published on 06.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Veikko Hentilä, rakennusinsinööri, puhelin: 09 310 34174

veikko.hentila@hel.fi

Decisionmaker

Merja Liski
yksikön päällikkö

Attachments

1. Korkotukilainahakemus_Ahjo
2. Korkotukilainahakemus 4,5.2021, liite, Vakuusraportti
3. Korkotukilainahakemus 4,5.2021, liite, Rahoitussuunnitelma
4. Korkotukilainahakemus 4,5.2021, liite, PTS
5. Korkotukilainahakemus 4,5.2021, liite, Kuntoarvio
6. Korkotukilainahakemus 4,5.2021, liite, Hakemusvaiheen asiakirjat
7. Korkotukilainahakemus 4,5.2021, liite Rasitustodistus
8. Korkotukilainahakemus 4,5.2021, liite Alustava korjauskustannusarvio
9. Hankeohjelma_Ahjo
10. Talousarvio_Ahjo
11. Maanvuokrasopimus_Ahjo

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.