Palkkiosta päättäminen, kotihoidossa työskentelevien terveyskeskuslääkäreiden palkkioiden korotus 1.4.2021 alkaen, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2021-005528
More recent handlings
§ 33

Sosiaali- ja terveystoimialan kotihoidossa työskentelevien terveyskeskuslääkäreiden palkkiot 1.4.2021 alkaen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti, että sosiaali- ja terveystoimialan kotihoidossa ja kotisairaalassa työskentelevien terveyskeskuslääkäreiden palkkausta koskevan paikallisen sopimuksen mukaisia euromääräisiä palkkioita ja korvauksia korotetaan 1.4.2021 alkaen 2,24 %:n korotuksella. Korotetut palkkiot ovat suuruudeltaan 10,22 euroa ja 12,27 euroa.

Päätöksen perustelut

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 2020–2021 allekirjoituspöytäkirjan mukaan terveyskeskusten lääkärien (LS liite 1) liitteen piiriin kuuluvien viranhaltijoiden suoriteperusteisia palkanosia tulee korottaa yleiskorotuksen mukaisesti. Tämä kotikäyntipalkkioiden korotus toteutetaan niin, että 1.8.2020 ja 1.4.2021 yleiskorotusprosentit lasketaan yhteen ja palkkioita korotetaan yleiskorotusten yhteissummalla 1.4.2021 alkaen.

This decision was published on 10.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Matti Heiskanen, Johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 27923

matti.heiskanen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja